Müzayede Nedir?

Müzayede nedir?

Müzayede (mezat), olarak da bilinir, taşınır ya da taşınmaz malların açık artırma yoluyla alım ya da satımıdır. Geleneksel mezatlarda, alıcıların birbirini izleyen artırma önerilerinin yöneticisi tarafından kabul edilecek en yüksek (ve son) bedele ulaşması sürecidir, yani ilan edilen başlangıç fiyatından başlanıp tek talip olduğunda başlangıç fiyatından satın alınabilen aksi takdirde 2 veya daha fazla alıcının arttırma yöntemleri ile almaya çabalamaları sonucu oluşan seviyedir. Katılmak isteyenlerin, satılacak malları satış başlamadan görmelerine izin verilir.Bu aşamada alıcı malın durumunu değerlendirir, kendine uygun gelen bir fiyat saptar.Satıcı müzayede başlamadan önce mal için bir taban fiyat saptayabilir ve artırmada fiyat o değere yükselmezse en yüksek artırmayı kabul etmez, malı satıştan çeker. Müzayede ile ilgili terimler.

Tarihte mal ve araziden başka köleler de müzayede yoluyla satılmıştır. Eski Yunan’da kölelerin müzayedeyle satılması Homeros döneminde bile vardı. Bu uygulama Roma İmparatorluğu’nda da Hristiyanlığın ilk dönemlerinde sürdü. Avrupa’da ortaçağ sonlarında serflik kaldırılınca yeniden canlandı. 18. ve 19. yüzyıllarda Amerikan kolonilerine Afrika’dan getirilen köleler müzayedeyle büyük toprak sahiplerine satılırdı.

Dünyadaki en büyük ve tanınmış antika ve sanat eserleri müzayede firmaları Christie’s ve Sotheby’s’dir. Değişen dünya şartları müzayedenin de ortamını değiştirmiştir. Günümüzde ebay gibi pek çok internet sitesi müzayedeyi sanal ortamda gerçekleştirmektedir.

Açık artırma (open cry): Bu müzayedeler İngiliz usulü olarak da bilinmektedir, alıcılar sırayla fiyatı en düşükten en yükseğe doğru artırırlar. Fiyatı en yüksek noktaya kadar artıran kişi teklifi kazanır. Genellikle antikalar ve sanat eserleri bu şekilde satılmaktadır.

Açık Eksiltme – Duch Usülü (Duch auctions): Açık eksiltme de fiyat teklifleri yüksekten başlayarak gittikçe düşürülür. Bu durum; alıcılardan birisi bu düşen fiyattan malı alana kadar devam eder. Bu çeşit azalan müzayede (descending- bid auction) olarak da bilinmektedir. Hollanda’da çiçek, İsrail de balık ve Kanada da tütün satışları bu tür ile yapılmaktadır.

Müzayede Nedir?